zezwolenie rtn gostCertyfikat higieniczny

Zezwolenie RTN

Zezwolenie Rostechnadzor FR

Świadectwo Państwowej Rejestracji

rostechnadzor rosji
gost
O nas  |  Certyfikacja GOST-R   |   UkrSepro   |  CE  |   Znak ETL dla USA  |   CCC na Chiny  |   EK dla Korei  |  Kontakt

Pytania i odpoweidzi:

GOST-R Certyfikacja GOST-R. Do czego jest potrzebna?
Do czego jest potrzebne zezwolenie RTN i ile kosztuje ?
Co oznacza certyfikacja GOST-R dla produkcji seryjnej i pojedynczego wyrobu.
Jakie kroki musimy podjąć żeby otrzymać certyfikat GOST-TR?


Czy jest wymagane zezwolenie RTN dla mojego wyrobu ?


>>zadaj pytanie>>

Nowości:


Wszystko o certyfikacji:

We Francji w 1938 roku specjalnÁ ustawÁ okreĆlone zostaĂy narodowe systemy certyfikacji NF, (francuski standard)...

Zezwolenie RTN. Rostechnadzor Rosji.


Prawną podstawą bezpieczeństwa pracy w Rosji jest federalne prawo "Prawo bezpieczeństwa pracy niebezpiecznych jednostek produkcji" z 21 lipca 1997r., N 116. Zgodnie z nim, każde narzędzia i sprzęt wykorzystywane w miejscach o wysokim zagrożeniu pracy muszą być poddane procedurze obowiązkowej oceny zgodności, czyli ekspertyzie Rostechnadzoru Rosji, jest to rosyjska federalna agencja nadzoru, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracy w Rosji. W swoich kompetencjach posiada ona możliwość wydawania aktów normatywnych, a także nadzoru nad niebezpiecznymi przedsięwzięciami przemysłowymi. Owe zezwolenie pozwala na wykorzystanie niebezpiecznego sprzętu podczas całego okresu eksploatacji.

Zezwolenie Rostechnadzoru wydawane jest w przede wszystkim na:
 • Sprzęt wykorzystywany przy produkcji i obróbce materiałów toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych, czy też zagrażających środowisku naturalnemu,
 • Narzędzia podnośnikowe, windy, przewody kablowe, czy też schody ruchome,
 • Wyposażenie funkcjonujące pod wysokim ciśnieniem, lub pod wpływem wody o bardzo wysokiej temperaturze,
 • Na maszyny wykorzystywane przy produkcji stopów metali.


Można wyróżnić kilka typów zezwoleń RTN:
 • Na jedno urządzenie techniczne, jeżeli jest to pojedyncza dostawa,
 • Na jedną partię towaru, jeżeli konieczne jest dostarczenie kilku urządzeń w ramach jednej wysyłki,
 • Na linię danego typu urządzeń, jeżeli sprzedaż będzie się powtarzała.

Sama procedura wydawania takiego zezwolenia przebiega w dwóch etapach, po pierwsze należy uzyskać certyfikat GOST-R na wykorzystywany sprzęt, jak również otrzymać zezwolenie Rostechnadzoru na sprzęt wykorzystywany w niebezpiecznych warunkach, zagrażających życiu. W celu jego uzyskania należy przeprowadzić dokładny przegląd dokumentacji przedsięwzięcia, w tym celu należy przygotować:
 • Zgłoszenie;
 • Techniczny opis produkcji i parametrów typowych przedstawicieli (obowiązkowo wygląd zewnętrzny, zdjęcie);
 • Paszport wyrobu (instrukcja eksploatacji - DTR) z technicznymi charakterystykami, konstrukcyjne rysunki wyrobów z specyfikacją materiałową, specyfikacją części komplektujących, instrukcji montażu, z ukazaną metodyką przeprowadzania kontrolnych prób i badań, diagnozowania zagrożeń, harmonogramem przeglądów, remontów bieżących i kapitalnych.;
 • Certyfikat zgodności GOST R
 • Etykietka lub tabliczka znamionowa z markowaniem
 • Certyfikaty producenta ( zgodności, PZH, ISO, itp.);
 • Deklaracja CE
 • Protokoły badań zakładowych w procesie produkcji, odbiorów częściowych, odbioru końcowego
 • Certyfikaty o chemicznym składzie i mechanicznej wytrzymałości materiałów, stosowanych przy wyrobie urządzenia;
 • Certyfikaty potwierdzające wytrzymałość spawalniczych spoin, ze wskazaniem metodyki badań, świadectwo kwalifikacyjne spawacza (w razie konieczności);
 • Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego, Świadectwo bezpieczeństwa eksplozji (w razie konieczności);
 • Protokoły niezależnych zagranicznych laboratoriów (jeśli są);
 • Certyfikaty na części zapasowe i kompletujące;
 • Certyfikat serii ISO 9000 (jeśli jest);
 • Świadectwo rejestracji (KRS), REGON, Adres producenta.

Rezultat takiej kontroli wydawany jest w formie Ekspertyzy rosyjskiej agencji nadzoru. Jeżeli jest ona pozytywna to wysyła się ja do siedziby Rostechnadzoru z wnioskiem o wydanie zezwolenia, natomiast jeżeli nie wszystkie elementy odpowiadają normom, również można uzyskać zezwolenie, ale z ograniczeniami co do wykorzystania sprzętu. Zezwolenie wydaje się na czas prowadzonego przedsięwzięcia., lub na okres nie przekraczający 3 lat.


Masz pytania dotyczące zezwolenia RTN. Wystarczy wypełnić formularz:

>> Zezwolenie RTN
>> Certyfikacja UkrSepro
>> Zadaj swoje pytanieCertyfikacja w Rosji Gdańsk Warszawa Poznań tel. +48 51 429-05-52, GOST-R